Pages

Thursday, October 14, 2010

PERSEDIAAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

PRA SYARAT MENJADI PELAJAR CEMERLANG PEND. ISLAM

ü MEMPUNYAI BUKU RUJUKAN

ü ADA NOTA RINGKAS

ü BUAT SOALAN TAHUN LEPAS

ü TAHU TAJUK SEMUANYA

ü RAJIN MENGHAFAL

ü BUAT BANYAK LATIHAN

ü KETAHUI SOALAN SUDAH KELUAR

ü PENGUASAAN BAHASA MELAYU

ü TAHU TEKNIK MENJAWAB

ü BERDOA & TAWAKKAL KEPADA ALLAH S.W.T

Masalah pelajar

1. 1. Malas belajar

2. 2. Tidak minat

3. 3. Lemah ingatan

4. 4. Tak faham apa yang diajar

5. 5. Lemah membaca jawi dan al-Quran

6. 6. Kurang pengetahuan tentang teknik menjawab

AYAT PENGUAT INGATAN (SURAH AL-A’RAF: 171)


KERTAS 1 – MASA : 2 JAM

· UJIAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF

BIDANG PELAJARAN (TING. 4 & 5)

o ULUM SYARIAH (AKIDAH, IBADAT, SIRAH/TAMADUN ISLAM)

o AKHLAK ISLAMIAH

KERTAS 2 – MASA : 1 JAM 40 MINIT

· UJIAN SUBJEKTIF -BIDANG PELAJARAN

(TINGKATAN 4 & 5)

  • AYAT KEFAHAMAN
  • HADIS KEFAHAMAN
  • AYAT HAFAZAN,
  • TAJWID
  • KEMAHIRAN JAWI

ANALISIS JUMLAH TAJUK

BAHAGIAN

TING. 4

TING. 5

JUMLAH

TOTAL

TILAWAH

7

6

13

76

HADIS

2

2

4

AKIDAH

5

4

9

IBADAH

7

11

18

TAMADUN

8

8

16

ADAB

9

7

16

TEKNIK MENJAWAB YANG BAIK

¤ SEBELUM MENJAWAB

1. Baca arahan pada muka hadapan soalan.

2. Baca semua soalan

3. Tulis rangka jawapan pada hujung soalan.

4. Pilih / tanda soalan yang hendak dijawab

5. Gariskan fakta / kata kunci penting pada soalan.

6. Bahagikan masa yang sama banyak untuk setiap soalan.

¤ SEMASA MENJAWAB

1. Jawab Bahagian A dahulu

2. Kosongkan 7- 8 baris pada muka surat pertama untuk pemeriksa meletakkan markah

3. Jawapan mestilah kemas dan bersistem

4. Mulakan jawapan dengan kepala jawapan@kata kunci soalan

5. Selang beberapa baris di antara jawapan

6. Tinggalkan ruang untuk pemeriksa meletakkan markah pada bahagian sebelah kanan kertas jawapan .

7. Jawab semua bahagian / ceraian soalan.

8. Gunakan pen yang terang.

9. Tulisan mesti baik (besar, jelas, kemas, bersih)

10. Berikan fakta / isi lebih dari yang diminta.

11. Jawab pada muka surat baru bagi setiap soalan yang berlainan

12. Jangan jawab lebih dari 3 soalan BAHAGIAN B Kertas 1

¤SELESAI MENJAWAB

1. Semak semula jawapan pada semua soalan.

2. Jika terdapat jawapan yang tertinggal, sila beri maklumat / isyarat kepada pemeriksa. Contoh – Soalan 4 (b) ii- sila lihat di belakang / di sebelah

RUMUSAN MARKAH

KERTAS 2 ( 2009)

Ayat Hafazan [Isi tpt kosong] :8M

Ayat Hafazan [Susun ayat]:4M

HUKUM TAJWID : 10 MARKAH

JAWI : 10 MARKAH

AYAT KEFAHAMAN : 42 MARKAH

HADIS KEFAHAMAN : 26 MARKAH

KERTAS 1

OBJEKTIF DAN STRUKTUR

· TINGKATAN 4 : 20 SOALAN

· TINGKATAN 5 : 20 SOALAN

BAHAGIAN B (60 MARKAH)

1. SOALAN 1 :

a. akidah ting. 4

b. akidah ting 5

2. SOALAN 2

a. Ibadat ting 4

b. Ibadat ting 5

3. SOALAN 3

a. Adab : ting 4

b. Tamadun ting 4/5

c. Tokoh : ting 4

4. SOALAN 4

a. Adab : ting 5

b. Tamadun ting 4/5

c. Tokoh : ting 5

SKOR KERTAS 1

1. AKIDAH

PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

2. IBADAT

TING. 4 - HAJI

TING. 5 – PERKAHWINAN

3. AKHLAK ISLAMIAH

SKOR KERTAS 2

 1. AYAT KEFAHAMAN

Target ayat yang belum masuk 2 -3 tahun lepas.

Hafal pengajaran ayat

Ingat fokus ayat

 1. HADIS

Baca semua hadis

Ingat fokus hadis

4 HADIS sahaja

HADIS

Ting. 4

Makanan yg baik

Perpaduan teras kemajuan

Ting. 5

Kehidupan manusia ibarat perantau

Orang beriman kekasih Allah

TEKNIK MENJAWAB

PERSEMBAHAN JAWAPAN

1. Maklumat diri dilengkapkan.

2. Nombor soalan ditulis dengan jelas

3. Tajuk yang merujuk kepada soalan

4. Diselang/ langkau/ dibuat garisan yang memisahkan antara satu jawapan dengan jawapan yang lain

5. Teknik menulis dengan teratur/tulisan kemas/pen yg bagus

6. Budget masa ikut peruntukan

7. Baca semua soalan dengan teliti

8. Pilih dengan tepat soalan yang anda tahu jawapannya,biasa buat & banyak dapat markah

9. Buat rangka paling ringkas elak terlupa jawapan

10. Jawab menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan padat

11. Jangan terlalu lama pada soalan tertentu

12. Semak semula jawapan dan jawab soalan yang belum dijawab

13. Jangan sekali-kali tidak menjawab kerana jawapan yang salah tidak dipotong markah

14. Jawab semua bahagian/ ceraian soalan

15. Berikan fakta/ isi yang lebih dari yang diminta

16. Jawab pada helaian baru setiap soalan yang berlainan

17. Soalan perbezaan: buat dalam bentuk jadual

No comments:

Post a Comment